German
weight


Clay weights


German
weights


weight
Germany


Polish
weights

Swiss

Russian

Russian

Russian

Russian